|

טרייד שורט במניית X הניב רווח כמפורט:

כניסה: 24.50

יציאה:

יעד ראשון: 24.25 – לפי 700 מניות.

יעד שני: 24.05 – לפי 300 מניות.

סה"כ רווח: 310 דולר.

ברכות למרוויחים!

X טרייד שורט