|

מסחר יומי במניית WLL הניב רווח כמפורט:

כניסה: 30

יציאה:

יעד ראשון: 30.20 – לפי 700 מניות.

יעד שני: 30.50 – לפי 300 מניות.

סה"כ רווח: 290 דולר.

ברכות למרוויחים!

WLL מסחר יומי