|

סחרנו במניית WFM אשר נסגרה בנק' הכניסה:

כניסה: 39
יציאה: 39
רווח: 0

גרף של WFM