|

מסחר במניית VLO הניב רווח כמפורט:

כניסה: 60.17

יציאה:

יעד ראשון: 60.39 – לפי 700 מניות.

יעד שני: 60.57 – לפי 300 מניות.

סה"כ רווח: 274 דולר.

ברכות למרוויחים!

VLO - גרף עסקה יומית בחדר המסחר