|

מסחר במניית VLO נסגר בנק' הכניסה:

כניסה: 59.92
יציאה: 59.92
רווח: 0

גרף מסחר במניית VLO