|

מסחר במניית VIPS  הניב רווח כמפורט:

כניסה: 23.80

יציאה:

יעד ראשון: 23.97 – לפי 700 מניות.

יעד שני: 23.95 – לפי 300 מניות.

סה"כ רווח: 164 דולר.

ברכות למרוויחים!

מסחר במניית VIPS גרף