|

מסחר במניית V  הניב רווח כמפורט:

כניסה: 69

יציאה:

יעד ראשון: 69.20 – לפי 700 מניות.

יעד שני: 69.30 – לפי 300 מניות.

סה"כ רווח: 195 דולר

ברכות למרוויחים!

עסקה בחדר המסחר מניית V גרף