|

סחרנו במניית TSCO שנסגרה בנק' הכניסה:

כניסה: 66.50
יציאה: 66.50
רווח: 0

גרף מניית TSCO