|

מסחר במניית STX ללונג נסגר בנק' הכניסה:

כניסה: 65.25
יציאה: 65.25
רווח: 0

STX בחדר המסחר לונג