|

מסחר במניית SSYS הניב רווח כמפורט:

כניסה: 42

יציאה:

יעד ראשון: 42.50- לפי 500 מניות.

יעד שני: 43-לפי 200 מניות.

סה"כ רווח: 450 דולר.

ברכות למרוויחים!

SSYS מסחר יומי