|

מסחר יומי במניית SLW הניב רווח כמפורט:

כניסה: 20.40

יציאה:

יעד ראשון: 20.50 – לפי 1000 מניות.

יעד שני: 20.53 – לפי 500 מניות.

סה"כ רווח: 165 דולר.

ברכות למרוויחים!

מסחר יומי במניית SLW גרף