|

מסחר יומי במניית RIG הניב רווח כמפורט:

כניסה: 19

יציאה:

יעד ראשון: – 19.15 – לפי 700 מניות.

יעד שני: 19.50 – לפי 300 מניות.

סה"כ רווח: 255 דולר.

ברכות למרוויחים!

RIG מסחר יומי במניה