|

מסחר במניית RCL נסגר בנק' הכניסה:

כניסה: 76.63
יציאה: 76.63
רווח: 0

RCL בחדר המסחר של אופק