|

מסחר במניית RAI נסגר בנק' הכניסה:

כניסה: 72.92
יציאה: 72.92
רווח: 0

מסחר במניית RAI