|

מסחר במניית PM  הניב רווח כמפורט:

כניסה: 85.50

יציאה:

יעד ראשון: 85.75 – לפי 700 מניות.

יעד שני: 85.95 – לפי 300 מניות.

סה"כ רווח: 310 דולר.

ברכות למרוויחים!

PM גרף מסחר יומי