|

מניית PM נסחרה בחדר המסחר והניבה רווח כמפורט:

כניסה: 83.50

יציאה:

יעד ראשון: 83.70 – לפי 700 מניות.

יעד שני: 83.90 – לפי 300 מניות.

סה"כ רווח: 260 דולר.

ברכות למרוויחים!

גרף מניית PM בחדר המסחר