|

סחרנו לונג במניית ORCL שנסגרה בנק' הכניסה:

כניסה: 42
יציאה: 42
רווח: 0

גרף מניית אורקל