|

מסחר יומי במניית OAS נסגר בהפסד של 3 סנט למניה:

כניסה: 17.50
יציאה: 17.47
הפסד: 30 דולר

*לפי 1000 מניות

OAS גרף מטרייד יומי