|

מסחר יומי בחדר המסחר במניית NRG הניב רווח כמפורט:

כניסה: 25.52

יציאה:

יעד ראשון: 25.62 – לפי 1000 מניות.

יעד שני: 25.92 – לפי 500 מניות.

סה"כ רווח: 300 דולר.

ברכות למרוויחים!

NRG טרייד במסחר יומי