|

מסחר יומי במניית NOW בחדר המסחר הניב רווח כמפורט:

כניסה: 76.50

יציאה:

יעד ראשון: 76.70 – לפי 700 מניות.

יעד שני: 76.95 – לפי 300 מניות.

סה"כ רווח: 275 דולר.

ברכות למרוויחים!

NOW מסחר יומי