|

מסחר במניית NOV הניב את הרווח הבא:

כניסה: 41.08

יציאה:

יעד ראשון: 41.28 – לפי 700 מניות.

יעד שני: 41.43 – לפי 300 מניות.

סה"כ רווח: 245 דולר.

ברכות למרוויחים!

NOV עסקה בתאריך 3.8.15 245 דולר רווח