|

מסחר במניית NBL נסגר בנק' הכניסה:

כניסה: 48.07
יציאה: 48.07
רווח: 0

מסחר מניית NBL