|

לונג במניית MU נסגר ברווח:

כניסה: 15.76

יציאה:

יעד ראשון: 15.90-לפי 700 מניות

יעד שני: 15.84-לפי 300 מניות

סה"כ רווח: 122 דולר.

ברכות למרוויחים!

עסקת לונג במניית MU גרף