|

מסחר במניית MU נסגר בנק' הכניסה:

כניסה: 26.67
יציאה: 26.67
רווח: 0

MU בחדר המסחר