|

טרייד יפה במניית MSFT הניב את הרווח הבא:

כניסה: 41

יציאה:

יעד ראשון: 41.50 – לפי 300 מניות

יעד שני: 42 – לפי 200 מניות.

סה"כ רווח: 350 דולר.

ברכות למרוויחים!

MSFT מסחר יומי - גרף העסקה