|

מסחר במניית LVS הניב רווח כמפורט:

כניסה: 53.17

יציאה:

יעד ראשון: 53.37 – לפי 700 מניות.

יעד שני: 53.62 – לפי 300 מניות.

סה"כ רווח: 275 דולר.

ברכות למרוויחים!

LVS טרייד בחדר המסחר - גרף