|

מסחר במניית LVS נסגר בהפסד של 15 סנט למניה:

כניסה: 53
יציאה: 52.85
הפסד: 105 דולר

*לפי 700 מניות

מסחר במניית LVS גרף עסקה מה-8.6.15