|

טרייד במניית LUV נסגר בנק' הכניסה:

כניסה: 45.52
יציאה: 45.52
רווח: 0

LUV גרף מעסקה בחדר המסחר