|

מסחר במניית LUV נסגר בנק' הכניסה:

כניסה: 45.75
יציאה: 45.75
רווח: 0

LUV רווח בחדר המסחר