|

כניסה למניית LRCX לשורט נסגר בהפסד של 25 סנט למניה:

כניסה: 75
יציאה: 75.25
הפסד: 250 דולר

*לפי 1000 מניות

LRCX בחדר המסחר גרף