|

עסקת לונג במניית LLTC בחדר המסחר נסגרה בנק' הכניסה:

כניסה: 46.5
יציאה: 46.5
רווח: 0

גרף של מניית LLTC - עסקה במסחר יומי