|

עסקה במניית KMX נסגרה בנק' הכניסה:

כניסה: 59
יציאה: 59
רווח: 0

גרף KMX