|

טרייד שורט במניית JD הניב רווח כמפורט:

כניסה: 33.72

יציאה:

יעד ראשון: 33.52 – לפי 700 מניות.

יעד שני: 33.02 – לפי 300 מניות.

סה"כ רווח: 350 דולר.

ברכות למרוויחים!

JD מסחר יומי גרף עסקה