|

מסחר יומי במניית HPQ הניב רווח כמפורט:

כניסה: 34.50

יציאה:

יעד ראשון: 34.69 – לפי 700 מניות.

יעד שני: 35.25 – לפי 300 מניות.

סה"כ רווח: 358 דולר.

ברכות למרוויחים!

גרף עסקה HPQ