|

טרייד לונג במניית HP הניב רווח כמפורט:

כניסה: 75.35

יציאה:

יעד ראשון: 75.5 – לפי 700 מניות.

יעד שני: 75.74 – לפי 300 מניות.

סה"כ רווח: 222 דולר.

ברכות למרוויחים!

מסחר יומי במניית HP222