|

מסחר ללונג במניית HOG הניב רווח כמפורט:

כניסה: 56.95

יציאה:

יעד ראשון: 56.65 – לפי 700 מניות.

יעד שני: 56 – לפי 300 מניות.

סה"כ רווח: 495 דולר

ברכות למרוויחים!

מסחר יומי במניות- מניית HOG