|

טרייד במניית HES הניב רווח כמפורט:

כניסה: 68.50

יציאה:

יעד ראשון: 68.65 – לפי 700 מניות.

יעד שני: 68.87 – לפי 300 מניות.

סה"כ רווח: 216 דולר.

ברכות למרוויחים!

HES מסחר יומי במניות