|

נכנסנו לשורט במניית HAL שנסגרה בנק' הכניסה:

כניסה: 68
יציאה: 68
רווח: 0

שורט מניית HAL