|

מסחר יומי במניית HAL הניב רווח יפה בחדר המסחר שלנו:

כניסה: 43

יציאה:

יעד ראשון: 43.20- לפי 1000 מניות.

יעד שני: 43.45 – לפי 500 מניות.

סה"כ רווח: 425 דולר.

ברכות למרוויחים!

מסחר יומי במניית HAL 3.2.15