|

מסחר במניית פייסבוק הניב רווח כמפורט:

כניסה: 88

יציאה:

יעד ראשון: 88.30 – לפי 700 מניות.

יעד שני: 88.90 – לפי 300 מניות.

סה"כ רווח: 480 דולר.

ברכות למרוויחים!

מסחר במניית פייסבוק - גרף עסקה