|

מסחר יומי במניית פייסבוק נסגר בנק' הכניסה:

כניסה: 77.50
יציאה: 77.50
רווח: 0

גרף פייסבוק 19.2.15