|

מסחר יומי במניית ESV לשורט נסגר בכניסה:

כניסה: 21.62
יציאה: 21.62
רווח: 0

שורט במניית ESV גרף מחדר המסחר