|

מסחר במניית EMC הניב רווח כמפורט:

כניסה: 26

יציאה:

יעד ראשון: 26.15 – לפי 700 מניות.

יעד שני: 26.32 – לפי 300 מניות.

סה"כ רווח: 201 דולר.

ברכות למרוויחים!

EMC גרף עסקה