|

עסקת לונג בחדר המסחר במניית EEP הניב רווח יפה של 50 סנט למניה!

כניסה: 41
יציאה: 41.50
רווח: 500 דולר

ברכות למרוויחים!

*לפי 1000 מניות

גרף EEP