|

עסקת שורט בחדר המסחר שלנו במניית DVN הניבה רווח כמפורט:

כניסה: 66.90

יציאה:

יעד ראשון: 66.70 – לפי 700 מניות.

יעד שני: 66.52 – לפי 300 מניות.

סה"כ רווח: 254 דולר.

ברכות למרוויחים!

DVN טרייד שורט בחדר המסחר