|

מסחר במניית DUK הניב רווח כמפורט:

כניסה: 74

יציאה:

יעד ראשון: 74.20 – לפי 700 מניות.

יעד שני: 75.4 – לפי 300 מניות.

סה"כ רווח: 560 דולר.

ברכות למרוויחים!

מסחר יומי במניית DUK