|

נכנסנו למניית DOV בחדר המסחר והמניה נסגרה בנקודת הכניסה:

כניסה: 71.50
יציאה: 71.50
רווח: 0

גרף DOV