|

מסחר ללונג במניית DO הניב רווח כמפורט:

כניסה: 34.70

יציאה:

יעד ראשון: 34.85 – לפי 700 מניות.

יעד שני: 34.95 – לפי 300 מניות.

סה"כ רווח: 180 דולר.

ברכות למרוויחים!

מסחר במניית DO גרף עסקה