|

לונג במדד ה-DAX נסגר ברווח

כניסה: 10172

יציאה: 10232

רווח: 300$

*לפי 5 חוזיםעסקה במדד ה-DAX גרף