|

מסחר במניית DAL נסגר בנק' הכניסה:

כניסה: 44
יציאה: 44
רווח: 0

DAL בחדר המסחר